ODKUP POHLEDÁVEK


V případě odkupu pohledávky dochází ke změně věřitele. Po nabytí účinnosti smlouvy se CASHDIRECT stává majitelem pohledávky, která bude zcela v jeho vlastnictví. Od té chvíle je řešení postoupené pohledávky již v kompetenci společnosti CASHDIRECT.

Společnost CASHDIRECT odkupuje jak jednotlivé pohledávky, tak také balíky pohledávek po splatnosti, a to za fyzickými i právnickými osobami. Postoupení může být jak jednorázové, tak opakované v pravidelných intervalech.

VÝHODY PRO KLIENTY
• Jasné podmínky finanční transakce
• Okamžitá finanční likvidita pro postupitele
• Úspora času a nákladů financování


JAK NA TO
Vy zašlete podklady k pohledávce a my prověříme vše potřebné. V závislosti na výsledku prověření, Vám navrhneme podmínky postoupení pohledávky, případně balíku pohledávek. Odkupní cena je přímo závislá na bonitě a nominální hodnotě pohledávky. Obecně také platí, že čím dříve se věřitel rozhodne nabídnout pohledávku k odkupu, tím větší finanční částku za odkup obdrží. Po oboustranném odsouhlasení smluvních podmínek Vám zašleme návrh smluvní dokumentace k postoupení pohledávky.

ZpětKontakt

Telefon

linka pro dlužníky:
+420 225 275 275
fax: +420 225 275 223

CASHDIRECT
Bozděchova 7
150 00 Praha 5