SCREENING OBCHODNÍCH PARTNERŮ


Většina společností se za dobu své existence setká s klientem, který nehradí své závazky. Může se jednat o klienta, který se do platební neschopnosti dostal shodou nešťastných okolností, avšak může se jednat o klienta, který tak činí záměrně s prvotním úmyslem nezaplatit.

Především druhá z těchto variant je do určité míry dobře předvídatelná, pakliže máte ty správné informace. A právě tyto informace vám CASHDIRECT může poskytnout prostřednictvím doporučení, případně nedoporučení uzavření obchodu s ohledem na míru rizika.

Dílčí informace čerpáme z veřejných i neveřejných zdrojů. Výsledné hodnocení je zpracováno vždy s ohledem na širší souvislosti a na predikce našich analytiků.

VÝHODY PRO KLIENTY
• Prevence před rizikovou spoluprací
• Získáte nezávislé hodnocení prověřovaného subjektu
• Získáte doporučení za jakých podmínek je možné s prověřovaným
subjektem navázat spolupráci a tím eliminovat riziko ztrát

JAK NA TO
Zašlete nám poptávku, uveďte množství subjektů, které si přejete prověřit a připojte informaci, zda předmětem prověření bude fyzická nebo právnická osoba. Následně Vám zpracujeme individuální nabídku, jejíž cena se odvíjí především od množství a rozsahu zakázky. V případě akceptace podmínek a vyřízení administrativních náležitostí, přistoupíme k samotnému screeningu. Výsledek screeningu Vám zašleme v předem dohodnuté podobě.

ZpětKontakt

Telefon

linka pro dlužníky:
+420 225 275 275
fax: +420 225 275 223

CASHDIRECT
Bozděchova 7
150 00 Praha 5