SPRÁVA POHLEDÁVEK


Při převzetí pohledávky do správy zůstává pohledávka nadále ve Vašem vlastnictví. CASHDIRECT na základě příkazní smlouvy, zajistí kompletní servis, jehož cílem je vymožení pohledávky. V takovém případě naše práce končí připsáním vymožené částky na Váš účet.

VÝHODY PRO KLIENTY
• Přebíráme veškerou agendu spojenou s vymáháním pohledávky
• Na základě dlouholetých zkušeností stanovíme nejefektivnější strategii
vymáhání pohledávky a komunikace s Vašim dlužníkem
• Zajistíme mimosoudní, soudní i exekuční vymáhání pohledávky
• Věřitele průběžně informujeme o průběhu vymáhání
• Pracujeme na bázi „success fee“ - neúčtujeme žádné poplatky předem
•Odměna pro CASHDIRECT, jejíž výše je závislá na bonitě pohledávky, je účtována až z vymožené částky

JAK NA TO
Vy zašlete podklady k pohledávce a my v nejkratším možném termínu prověříme vše potřebné, abychom mohli navrhnout nejefektivnější způsob řešení pohledávky včetně podmínek spolupráce. Podmínky spolupráce jsou závislé na výsledku prověření bonity a na nominální hodnotě pohledávky. Po odsouhlasení podmínek připravíme návrh smluvní dokumentace. Po podpisu smlouvy je vše již na nás. Uděláme maximum pro to, aby Vaše peníze byly co nejdříve ve správných rukou.

Zpět
Kontakt

Telefon

linka pro dlužníky:
+420 225 275 275
fax: +420 225 275 223

CASHDIRECT
Bozděchova 7
150 00 Praha 5